Een BIM in de gebruiksfase is vaak een samenvoeging van data uit een ontwerpmodel, engineering en uitvoering.  Er is veel behoefte aan een uniforme aanpak om dit te realiseren. In deze broedkamer wordt daar naar gezocht. Dit is nog een jong onderwerp.