Het ‘handboek’ is een serie van losse publicaties over verschillende onderwerpen.

  • De “BIM Geboden”;
  • BIM informatieniveaus;
  • Werken met een nulpunt template;
  • Hoe werk je met disciplinemodellen;
  • BIM kwaliteitscontrole;
  • BIM op de bouwplaats;
  • Juridische aspecten van BIM.

Verder zijn er bijlagen en Tools beschikbaar:

  • BIM woordenboek (met een uitleg over de diverse afkortingen);
  • Voorbeeld modellen in IFC en BCF (binnenkort).

Elke hoofdstuk wordt getrokken door iemand die zich in de praktijk eigen heeft gemaakt met het onderwerp. Nieuwe onderwerpen kunnen aangemeld worden via het forum.

Het is een handboek voor en door de sector en zal geschreven worden door mensen uit de praktijk. Elk onderwerp heeft terugkerende aspecten zoals een inleiding, doelstelling, scope, enz. Belangrijk om te beseffen is dat het handboek zich richt op de communicatie tussen verschillende partijen in het proces. U leert met dit handboek dus niet uw eigen proces optimaliseren, maar de samenwerking met anderen.

Het is een initiatief van BuildingSMART Benelux, Stumico en TNO.
Op de achtergrond wordt nog hard gewerkt aan dit initiatief.