classificatie

Methodes voor classificeren van BIM objecten