Richtlijnen voor BIM gebruik in Nederland

De ervaringen van BIM gebruikers lopen in Nederland sterk uiteen. Het gat tussen de ervaren gebruikers en de minder ervaren gebruikers lijkt steeds groter te worden. Partijen met veel en weinig ervaring willen echter in projecten wel samen (kunnen) werken.
Door de ‘common knowledge’ door een aantal van de ervaren partijen vast te laten leggen en te delen met de hele sector kan iedereen hiervan profiteren. De common knowledge is voor ervaren partijen niet hetgeen waar ze zich op onderscheiden, maar kan voor beginnende partijen hele waardevolle informatie zijn. Uiteindelijk profiteert iedereen van het delen van deze ervaringen omdat de samenwerking in projecten effectiever en efficiënter gaat.

Dit handboek wordt daarom geschreven door en voor BIMmende partijen in de sector. De initiatiefnemers bewaken de kwaliteit, onafhankelijkheid en toepasbaarheid, maar de kern (de inhoud) komt vanuit de praktijk zelf.

Het BIM Handboek is géen verzameling van best practices, geen innovaties of nieuwe ideeën. Het is de consensus die is voorgekomen uit honderden keren vallen en opstaan door gebruikers van BIM in de praktijk. Het is een ‘zo doen wij het nu omdat het gewoon werkt’ verzameling. Het is geen norm of standaard die wordt opgelegd. Het zijn richtlijnen en tips die “ter inspiratie” gebruikt kunnen worden.

We geloven dat BIM gaat om effectief je werk doen. Samenwerken zou daarin geen issue moeten zijn. We beseffen dat samenwerken met BIM vaak tot vragen leidt en dat sommige bedrijven zelfs de keuze voor een interne werkwijze of software hierdoor laten beïnvloeden. Dit gaat uiteindelijk ten kosten van de effectiviteit van het bedrijf en is op lange termijn geen duurzame oplossing. Om de vragen rond samenwerking weg te nemen is dit handboek ontstaan.

Door het karakter van het handboek missen er misschien een aantal onderwerpen: Als er over een onderwerp nog geen ‘common knowledge’ is, komt het niet in dit handboek. Onderwerpen die op de nominatie staan om in het handboek te komen, zijn te vinden als ‘incubator‘. Verder gaat het handboek niet over de interne organisatie binnen een bedrijf. Ook dit betekent dat bepaalde bedrijfs specifieke onderwerpen niet in het handboek opgenomen zullen worden.

De huidige onderwerpen in het handboek zijn:

  • BIM geboden;
  • BIM informatieniveaus;
  • Werken met een nulpunt template;
  • Hoe werk je met disciplinemodellen (zie slides voor toelichting);
  • BIM kwaliteitscontrole;
  • Juridische aspecten van BIM;

En als bijlagen en tools  zijn aanwezig:

Elk onderdeel wordt getrokken door iemand die zich in de praktijk eigen heeft gemaakt met het onderwerp. Nieuwe onderwerpen kunnen aangemeld worden via het forum.

Het is een handboek voor en door de sector en zal geschreven worden door mensen uit de praktijk. Het is een initiatief van BuildingSMART Benelux, Stumico en TNO. Het is nog volop in ontwikkeling!