BIM Woordenboek

Welkom op het BIM woordenboek. Dit woordenboek is de digitale versie van het BIM Woordenboek van TNO. Dit woordenboek geeft een objectieve en onafhankelijke uitleg over  termen en afkortingen in de wereld van BIM.

De eerste druk is uit 2012 en daarna zijn er periodiek aanpassingen doorgevoerd. De BIM wereld is op dit moment echter zo dynamisch dat de informatie over bepaalde onderwerpen achterhaald kan zijn.

De meest populaire termen uit het woordenboek:

 

BSDD

Nog in te vullen…

BimQL

Nog in te vullen….

CB-NL

Nog in te vullen….

mvdXML

Nog in te vullen

Open Standaard

Een standaard is een afspraak (of een verzameling van afspraken) die door vele mensen gebruikt en gerespecteerd wordt. Verschillende softwarepakketten maken hun interne database allemaal op een eigen manier. Vaak omdat die software voor een specifiek doel gemaakt is zoals energieberekeningen, architectonische ontwerpen, constructieve berekeningen, enz.. In plaats van dat alle softwarepartijen een vertaling moeten maken met alle andere softwarepakketten hoeven ze alleen maar een import en export functie te hebben voor één set van afspraken. Door samen af te spreken hoe men bijvoorbeeld een muur  beschrijft in een bestand (file) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle andere softwarepakketten die dezelfde afspraak respecteren.

Een standaard is open als de definitie ervan (de afspraken die gemaakt zijn en documentatie) vrij beschikbaar is voor iedereen. Volgens Europese richtlijnen betekent ‘vrij beschikbaar’ veelal ‘gratis’, of in elk geval ‘tegen verwaarloosbaar lage kosten’. Ook moet de inspraakprocedure en besluitvorming rond wijzigingen van de standaard volledig transparant en democratisch zijn om het een ‘open’ standaard te kunnen noemen.

Als een set afspraken niet breed wordt gebruikt is het geen ‘standaard’ en spreekt men van een ‘uitwissel-model’ of afsprakenset.

VISI

~ Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw

VISI kan gezien worden als een zeer geavanceerd e-mail systeem. VISI richt zich op het standaardiseren van de data welke gebruikt wordt om procesinformatie uit te wisselen. Het komt er op neer dat VISI tot doel heeft eenduidige afspraken te maken over de (digitale) communicatie op raakvlakken tussen partijen in bouwprojecten. Hierdoor ontstaat een soort e-mail systeem waarbij men zeker weet dat de informatie in het bericht correct en compleet is. VISI wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld bestellingen en urenregistraties. Afspraken over wat gecommuniceerd wordt noemt men een raamwerk. Sofware is in staat om elk willekeurig ‘visi-raamwerk’ te ondersteunen.

Meer info:

CityGML extensie voor BIM/IFC

~ CityGML extensie voor BIM

CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde ADE’s). Omdat de informatie in IFC semantisch rijker is (er meer detailinformatie in IFC zit) dan die in CityGML is er een CityGML extensie ontwikkeld voor IFC data. Omdat IFC als dé open standaard wordt gezien voor BIM is deze extensie daarmee geschikt voor BIM data in CityGML. De detailinformatie in BIM IFC modellen is daarmee beschikbaar gemaakt voor de GIS en GEO wereld.

Hierdoor komen de bovengrondse en ondergrondse informatiestandaarden een stap dichter bij elkaar..

Meer info:

BuildingSMART Benelux

Het BeNeLux chapter (afdeling, regio) van BuildingSMART International wat zich vooral richt op promotie van BIM en de open standaarden van BuildingSMART.

Meer info:

Virtueel Bouwen

Term die vaak gebruikt wordt in combinatie met BIM. Met ‘virtueel bouwen’ wordt vaak bedoeld dat het werken met BIM meer is dan alleen technologie en standaardisatie.

‘Virtueel bouwen’ is een term geworden die gebruikt wordt voor het gehele proces van het opbouwen van een BIM model. Een BIM model is een virtueel model van het werkelijke gebouw. Het bouwen van een echt bouwwerk heet ‘bouwen’, het bouwen van een virtueel model heet ‘virtueel bouwen’. Bij de gebruikers van de term ‘virtueel bouwen’ draait het dan ook vaak vooral om het proces van samenwerking van partners die aan een virtueel model werken.

De term virtueel bouwen wordt door verschillende mensen verschillend gebruikt. Uitleg naar de specifieke betekenis van de term brengt bij elke gebruiker een ander antwoord.