BIM Handboek

Termen > BIM Handboek

Zodra BIM modellen worden uitgewisseld in de keten (zie ook BIG BIM, little BIM) dienen goede afspraken gemaakt te worden tussen ketenpartners. Waar ‘vroeger’  tekenafspraken noodzakelijk waren voor efficiënte uitwisseling, zijn tegenwoordig afspraken over de opbouw van BIM modellen bijzonder nuttig.

Omdat veel van deze afspraken generiek zijn (zoals ook de tekenafspraken) hebben enkele landen het initiatief genomen om een ‘BIM handboek’ te schrijven voor hun land. De meest bekende zijn die van de Verenigde Staten, Noorwegen Finland en Australië. De BuildingSMART organisatie (zie ook BuildingSMART) is bezig met de ontwikkeling van een generiek internationaal BIM handboek.

In deze bestaande handboeken zijn niet alleen model- en procesafspraken vastgelegd, maar worden ook indicaties gegeven welke BIM-toepassingen voor welke partijen/projecten relevant (kunnen) zijn. Wanneer is bijvoorbeeld een modelmanager gewenst? En wanneer niet? Wat zijn de juridische consequenties van het delen en samenvoegen van data? Enzovoort.

De ‘BIM Handboeken’ moeten gezien worden als voorbeelden om zelf, projectspecifiek, afspraken te maken. Ook zijn situaties bekend waar de bestaande handboeken als basis gelden en projectspecifiek nog aanvullende afspraken worden gemaakt. In Finland is het BIM Handboek ontwikkeld door Senaatti (vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksgebouwendienst) en wordt het verplicht voorgeschreven bij projecten van Senaatti.

Meer info:

Category: