BIMXML

Termen > BIMXML

~ Building Information Model eXtended Markup Language

De open standaard IFC legt afspraken vast over de beschrijving van gebouwdata. IFC is erg uitgebreid en complex. Voor gebruikers is dat geen probleem, maar voor softwareleveranciers is het erg lastig om IFC volledig te ondersteunen. Omdat in veel gevallen (tussen veel software) het niet noodzakelijk is om een volledig IFC bestand uit te wisselen, is BIMXML ontwikkeld.

BIMXML is een eenvoudige weergave van een gebouwmodel. Er zijn afspraken vastgelegd over ruimtes, gebouwen, vloeren en installaties (en hun eigenschappen) De geometrie van BIMXML objecten is eenvoudig en bestaat enkel uit rechthoeken (opgetrokken 2D vlakken).

BIMXML kan daarom gezien worden als een heel erg gesimplificeerde vorm van IFC. Dit geeft voordelen en nadelen.

De ontwikkeling van BIMXML wordt vooral gedreven door softwareleverancier Onuma, maar ook DDS, Tokmo en enkele anderen zijn aangehaakt omdat het weinig moeite kost om het model te implementeren in software. Formeel is het geen open standaard omdat het beheerd wordt door commerciële softwareleveranciers en de inspraakprocedure op de standaard ondoorzichtig is. Belangrijkste kritiek op het initiatief is dat het geen meerwaarde biedt boven de reeds gevestigde standaard IFC.

Meer info:

Category: