BIR

Revision for “BIR” created on October 15, 2014 @ 10:16:17

Title
BIR
Content
<em>~ Bouw Informatie Raad</em> De Bouw Informatie Raad is een door zichzelf in het leven geroepen raad die zich sterk maakt voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. De leden zijn op hoog management niveau werkzaam bij grote bouwondernemingen, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, enz. Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad - dus niet namens hun werkgevers. Het secretariaat van de BIR ligt bij CURNET. De BIR richt zich op het vaststellen van de algemene afsprakenstelsels om de open standaarden te realiseren die nodig zijn voor BIM. De BIR regisseert vooral de door CURNET ondersteunde initiatieven zoals COINS, VISI, en bijvoorbeeld CB-NL. Volgens het strategisch plan is de BIR klaar als ‘<em>éénvijfde van de projecten met BIM wordt uitgevoerd</em>’. Inmiddels is besloten dat de BIR ook na het bereiken van die doelstelling zal blijven bestaan. <strong>Meer info:</strong> <ul> <li>Website: <a href="http://www.bouwinformatieraad.nl" target="_blank">www.bouwinformatieraad.nl </a></li> </ul>
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
October 15, 2014 @ 10:16:17 berlotti
March 25, 2014 @ 22:23:46 berlotti