BuildingSMART international

Termen > BuildingSMART international

Nieuwe naam voor IAI. BuildingSMART international is een organisatie die onder andere de standaarden IFC, BCF, mvdXML en IDM beheert. Men zorgt voor doorontwikkeling (nieuwe versies) van de standaarden. Naast IFC en IDM houdt het zich ook bezig met IFD, MVD en nieuwe standaarden zoals BCF. Sinds de naamswijziging ook steeds actiever op gebied van promotie voor werken met deze standaarden of zoals ze het zelf noemen: het BuildingSMART gedachtegoed.

BuildingSMART international kent verschillende zogenaamde lokale ‘chapters’. Dit zijn regionale groepen die BuildingSMART international vertegenwoordigen in een bepaalde regio. Ook voor Nederland (of eigenlijk Benelux) bestaat een dergelijk chapter.

Meer info:

Category: