BSDD

Nog in te vullen…

CB-NL

Nog in te vullen….

ETIM

Voorheen: ~ Elektrotechnisch Informatiemodel
Nu: ~ Europees Technisch Informatie Model 

ETIM is een bibliotheek met objecten voor de installatiesector.

ETIM Nederland is tweeledig: het opzetten, ontwikkelen en vaststellen van de artikelclassificatie voor de installatiebranche en het vaststellen van communicatiestandaards voor de installatiebranche.

ETIM is al jaren succesvol in Nederland en maakt nu de stap naar het buitenland (ook in Duitsland zijn al mooie successen behaald).

Meer info: 

Cheobs / GWW-Objectenbibliotheek

Cheobs is een initiatief van CROW. Cheobs richt zich vooral op het (door)ontwikkelen van een ‘eenduidig en transparant begrippenkader’ voor de GWW. Concreet betekent dit dat kenmerken, samenstellingen, definities en dergelijke worden opgeslagen van elk abstract GWW object (zoals een tunnel of een brug). Door de begrippen eenduidig te gebruiken kan miscommunicatie voorkomen worden. Cheobs is daarom eerder een ‘kennisbank’ dan een objectbibliotheek. Cheobs is te koop bij het CROW.

De term ‘cheobs’ is ondertussen overal vervangen door ‘uniforme objectenbibliotheek’ en is nu te vinden onder de zoekterm ‘GWW-Objectenbibliotheek’.

Meer info: 

Stabu Lexicon

Initiatief van STABU. Ondertussen samengegaan met het Noorse Barbi (en in mindere mate twee Amerikaanse partijen) en heet nu IFD Library. Het Lexicon is een verzameling van abstracte product’concepten’ zoals ‘een’ deur, ‘een’ gipskartonplaat, enz…

Kortom: inhoud die los staat van specifieke producten van toeleveranciers.

Objectbibliotheken

Er is veel verwarring over objectenbibliotheken. Vaak is het een verzameling van informatie (bibliotheek) waarin verschillende dingen kunnen staan. Sommige bibliotheken bevatten producten die te koop zijn; anderen alleen ‘concepten’ die nog geen ingevulde eigenschappen hebben maar alleen een lijst met mogelijke eigenschappen bevatten.

De consensus op dit moment is dat objectbibliotheken daar juist tussenin zitten. In een objecten bibliotheek staan objecten met eigenschappen ingevuld, maar zonder specifieke leverancier of fabrikant.

IFD Library

Enkele jaren geleden zijn een aantal partijen gestart met het opstellen van afspraken voor uitbreiding van elementen in IFC. Samen zijn ze ondertussen bezig om een hele bibliotheek aan bouwkundige concepten te verzamelen. Bouwkundige concepten zijn bijv. gipskartonplaten, scharnieren, enz.. Het gaat hier dus om bouwkundige elementen die ‘concepten’ worden genoemd en die geen specifieke leverancier, noch geometrie bezitten. Ook hebben ze het aantal eigenschappen (properties) van bepaalde vaste IFC elementen zoals ‘deur’ uitgebreid.

Deze verzameling hebben ze in een zgn. bibliotheek gezet wat ze de ‘IFD library’ noemen. Deze bibliotheek wordt nog steeds aangevuld en de concepten (die fysiek op een server in Noorwegen staat) zijn te bekijken via een webservice-interface. De verwachting is dat geld gevraagd gaat worden per bezoek aan de bibliotheek, maar hier worden geen uitspraken over gedaan.

Uiteindelijk zal er in de bouw gewerkt worden met objectbibliotheken waar specifieke objecten (wel leveranciergebonden en wel met geometrie) in zullen staan. Er komen dan diverse producten die zijn beschreven volgens het beschreven ‘concept’ uit de IFD library. Een scharnier van leverancier A heeft een max. belasting die ‘maxNm’ wordt genoemd. Omdat leverancier B met zijn eigen bibliotheek hetzelfde ‘concept’ gebruikt voor een scharnier legt ook hij de max. belasting vast in ‘maxNm’ en zijn deze objecten onderling te vergelijken. De ‘concepten’ uit de IFD library worden dus gebruikt als een vertaling/relatie tussen verschillende specifieke objectbibliotheken.

Meer info: