CB-NL

Nog in te vullen….

VISI

~ Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw

VISI kan gezien worden als een zeer geavanceerd e-mail systeem. VISI richt zich op het standaardiseren van de data welke gebruikt wordt om procesinformatie uit te wisselen. Het komt er op neer dat VISI tot doel heeft eenduidige afspraken te maken over de (digitale) communicatie op raakvlakken tussen partijen in bouwprojecten. Hierdoor ontstaat een soort e-mail systeem waarbij men zeker weet dat de informatie in het bericht correct en compleet is. VISI wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld bestellingen en urenregistraties. Afspraken over wat gecommuniceerd wordt noemt men een raamwerk. Sofware is in staat om elk willekeurig ‘visi-raamwerk’ te ondersteunen.

Meer info:

S@LES in de bouw

~ Samenwerking tussen Aannemers Leveranciers en Softwarehuizen

S@les in de Bouw beheert, in samenwerking met GS1 Nederland, een informatie standaard voor de elektronische artikel/prijslijst, elektronische order, orderbevestiging, pakbon en factuur, naar verwachting begin 2010 aangevuld met de elektronische offerte en offerteaanvraag. Sales werkt met behulp van de GS1 codering waarmee bouw-producten worden voorzien van een wereldwijd uniek GS1-nummer. Iedere partij maakt in de elektronische documenten gebruik van deze code.

Momenteel zijn gesprekken gaande over een fusie tussen S@les en ETIM.

Meer info:

PAIS

~ Platform Afstemming Informatietechnische Structuur

Oorspronkelijk bedoeld voor de integratie en vereniging van: VISI, Lexicon, ETIM, Cheobs, GS1 Nederland en COINS. Doel van PAIS was het vormen van een overlegorgaan tussen de genoemde initiatieven. Het lijkt erop dat met de oprichting van de Bouw Informatie Raad (BIR) dit initiatief is stilgezet.

Meer info: 

  • Website: www.paisbouw.nl

Stabu Lexicon

Initiatief van STABU. Ondertussen samengegaan met het Noorse Barbi (en in mindere mate twee Amerikaanse partijen) en heet nu IFD Library. Het Lexicon is een verzameling van abstracte product’concepten’ zoals ‘een’ deur, ‘een’ gipskartonplaat, enz…

Kortom: inhoud die los staat van specifieke producten van toeleveranciers.

COINS

~ Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen

COINS is een initiatief om te komen tot een standaard aanpak (werkmethodiek) om verschillende data aan elkaar te knopen. Het gaat COINS vooral om informatie management. Voor informatie-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van bestaande initiatieven en standaarden.

COINS bestaat uit een kernmodel wat kan worden uitgebreid met modules. De meest gewaardeerde module van de COINS methodiek is dat eisen en wensen (van de opdrachtgever) op een gestandaardiseerde manier kunnen worden gekoppeld met de voorgestelde oplossingen (van de opdrachtnemer).

COINS zit in de procedure om een ISO standaard te worden.

Meer info:

BIR

~ Bouw Informatie Raad

De Bouw Informatie Raad is een door zichzelf in het leven geroepen raad die zich sterk maakt voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. De leden zijn op hoog management niveau werkzaam bij grote bouwondernemingen, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, enz. Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad – dus niet namens hun werkgevers. Het secretariaat van de BIR ligt bij CURNET.

De BIR richt zich op het vaststellen van de algemene afsprakenstelsels om de open standaarden te realiseren die nodig zijn voor BIM. De BIR regisseert vooral de door CURNET ondersteunde initiatieven zoals COINS, VISI, en bijvoorbeeld CB-NL.

Volgens het strategisch plan is de BIR klaar als ‘éénvijfde van de projecten met BIM wordt uitgevoerd’. Inmiddels is besloten dat de BIR ook na het bereiken van die doelstelling zal blijven bestaan.

Meer info: