BSDD

Nog in te vullen…

BimQL

Nog in te vullen….

CB-NL

Nog in te vullen….

mvdXML

Nog in te vullen

Open Standaard

Een standaard is een afspraak (of een verzameling van afspraken) die door vele mensen gebruikt en gerespecteerd wordt. Verschillende softwarepakketten maken hun interne database allemaal op een eigen manier. Vaak omdat die software voor een specifiek doel gemaakt is zoals energieberekeningen, architectonische ontwerpen, constructieve berekeningen, enz.. In plaats van dat alle softwarepartijen een vertaling moeten maken met alle andere softwarepakketten hoeven ze alleen maar een import en export functie te hebben voor één set van afspraken. Door samen af te spreken hoe men bijvoorbeeld een muur  beschrijft in een bestand (file) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle andere softwarepakketten die dezelfde afspraak respecteren.

Een standaard is open als de definitie ervan (de afspraken die gemaakt zijn en documentatie) vrij beschikbaar is voor iedereen. Volgens Europese richtlijnen betekent ‘vrij beschikbaar’ veelal ‘gratis’, of in elk geval ‘tegen verwaarloosbaar lage kosten’. Ook moet de inspraakprocedure en besluitvorming rond wijzigingen van de standaard volledig transparant en democratisch zijn om het een ‘open’ standaard te kunnen noemen.

Als een set afspraken niet breed wordt gebruikt is het geen ‘standaard’ en spreekt men van een ‘uitwissel-model’ of afsprakenset.

VISI

~ Voorwaarden scheppen voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw

VISI kan gezien worden als een zeer geavanceerd e-mail systeem. VISI richt zich op het standaardiseren van de data welke gebruikt wordt om procesinformatie uit te wisselen. Het komt er op neer dat VISI tot doel heeft eenduidige afspraken te maken over de (digitale) communicatie op raakvlakken tussen partijen in bouwprojecten. Hierdoor ontstaat een soort e-mail systeem waarbij men zeker weet dat de informatie in het bericht correct en compleet is. VISI wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld bestellingen en urenregistraties. Afspraken over wat gecommuniceerd wordt noemt men een raamwerk. Sofware is in staat om elk willekeurig ‘visi-raamwerk’ te ondersteunen.

Meer info:

CityGML extensie voor BIM/IFC

~ CityGML extensie voor BIM

CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde ADE’s). Omdat de informatie in IFC semantisch rijker is (er meer detailinformatie in IFC zit) dan die in CityGML is er een CityGML extensie ontwikkeld voor IFC data. Omdat IFC als dé open standaard wordt gezien voor BIM is deze extensie daarmee geschikt voor BIM data in CityGML. De detailinformatie in BIM IFC modellen is daarmee beschikbaar gemaakt voor de GIS en GEO wereld.

Hierdoor komen de bovengrondse en ondergrondse informatiestandaarden een stap dichter bij elkaar..

Meer info:

S@LES in de bouw

~ Samenwerking tussen Aannemers Leveranciers en Softwarehuizen

S@les in de Bouw beheert, in samenwerking met GS1 Nederland, een informatie standaard voor de elektronische artikel/prijslijst, elektronische order, orderbevestiging, pakbon en factuur, naar verwachting begin 2010 aangevuld met de elektronische offerte en offerteaanvraag. Sales werkt met behulp van de GS1 codering waarmee bouw-producten worden voorzien van een wereldwijd uniek GS1-nummer. Iedere partij maakt in de elektronische documenten gebruik van deze code.

Momenteel zijn gesprekken gaande over een fusie tussen S@les en ETIM.

Meer info:

ETIM

Voorheen: ~ Elektrotechnisch Informatiemodel
Nu: ~ Europees Technisch Informatie Model 

ETIM is een bibliotheek met objecten voor de installatiesector.

ETIM Nederland is tweeledig: het opzetten, ontwikkelen en vaststellen van de artikelclassificatie voor de installatiebranche en het vaststellen van communicatiestandaards voor de installatiebranche.

ETIM is al jaren succesvol in Nederland en maakt nu de stap naar het buitenland (ook in Duitsland zijn al mooie successen behaald).

Meer info: 

MVD

~ Model View Definition

Een ‘model view’ is de manier waarop een bepaalde gebruiker (of softwaretoepassing) naar een (deel van een) modelschema kijkt.

De volledige IFC definitie bevat zo’n 900 verschillende afspraken voor het vastleggen van data van een gebouw. Voor bepaalde toepassingen is het helemaal niet noodzakelijk om ál die afspraken te hanteren In andere toepassingen wil men juist graag net iets meer vastleggen (en vaak is het een combinatie). Een constructeur bijvoorbeeld kan volstaan met alleen de constructieve afspraken van IFC en de energieadviseur met alleen de afspraken over ruimtes (ifcSpaces), maar wil wel graag zeker weten dat ook data aanwezig is van bepaalde eigenschappen die in ‘normaal IFC’ niet verplicht zijn.

Om dit soort specifieke situaties te ondersteunen zijn zgn. Model View Definitions ontwikkeld. Dit kan dus gezien worden als een soort van IFC plus/min; ook wel een ‘dialect’  van IFC genoemd. Een aantal veel voorkomende van dit soort ‘filters’ zijn vastgelegd in een definitie: een MVD. Dit is veelal een afsprakenset waarin beschreven staat wat (op IFC schema niveau) de eisen zijn bij een bepaalde kijk op een IFC model. Momenteel bestaan er niet zo veel van deze MVD’s. Vooral de MVD’s ‘Architectural view’ en ‘Coördination view’ worden veel gebruikt.

Belangrijk is dat het hier gaat om beperking en uitbreiding van het IFC afsprakenstelsel (het IFC schema) en niet over een specifiek gebouwmodel wat beschreven is in IFC (de data).