COBie

~ Construction Operations Building Information Exchange

Cobie is een informatie-uitwisseling specificatie voor de levering van informatie die nodig is door facility managers (gedurende de hele life cycle van een gebouw).

De informatie in COBie bestand kan ook gevonden worden in een IFC model. Een IFC model bevat meer informatie; een COBie bestand is een filter over IFC. Technisch wordt COBie beschreven in XML waardoor het eenvoudig te openen is in bijvoorbeeld MS Excel.

COBie is een standaard die wordt beheerd door BuildingSMART Alliance (VS) en is het bekendste onderdeel van een hele groep van …ie standaarden. Zo zijn er ook LCie, WALLie, ELie, QTie, Spie, enz….

Sinds 2009 is COBie een officiële MVD voor facility management van BuildingSMART International.

Meer info:

CityGML

~ City Geographical Markup Language

CityGML kan gezien worden als de IFC voor steden. CityGML is een set van afspraken over hoe leidingen, gebouwen, wegen, bruggen, enzovoort beschreven moeten worden in stedelijke context.

Informatie over gebouwen valt tegenwoordig onder de term ‘BIM’. Informatie over gebieden en ondergrond is opgeslagen in Geografische Informatie Systemen (GIS). De laatste tijd is er steeds meer behoefte om gebouw informatie en gebiedsinformatie te koppelen en/of onderling uit te wisselen. Daarom heeft de GIS wereld CityGML ontwikkeld. CityGML is een open standaard voor de beschrijving van een stad.

Omdat dit initiatief uit de GIS-wereld komt is de onderliggende technologie erg verschillend van IFC. CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde Application Domain Extensions oftewel: ADE’s). Er bestaat ook een BIM-extensie om detailinformatie van gebouwen in CityGML te beschrijven.

Meer info:

BIMXML

~ Building Information Model eXtended Markup Language

De open standaard IFC legt afspraken vast over de beschrijving van gebouwdata. IFC is erg uitgebreid en complex. Voor gebruikers is dat geen probleem, maar voor softwareleveranciers is het erg lastig om IFC volledig te ondersteunen. Omdat in veel gevallen (tussen veel software) het niet noodzakelijk is om een volledig IFC bestand uit te wisselen, is BIMXML ontwikkeld.

BIMXML is een eenvoudige weergave van een gebouwmodel. Er zijn afspraken vastgelegd over ruimtes, gebouwen, vloeren en installaties (en hun eigenschappen) De geometrie van BIMXML objecten is eenvoudig en bestaat enkel uit rechthoeken (opgetrokken 2D vlakken).

BIMXML kan daarom gezien worden als een heel erg gesimplificeerde vorm van IFC. Dit geeft voordelen en nadelen.

De ontwikkeling van BIMXML wordt vooral gedreven door softwareleverancier Onuma, maar ook DDS, Tokmo en enkele anderen zijn aangehaakt omdat het weinig moeite kost om het model te implementeren in software. Formeel is het geen open standaard omdat het beheerd wordt door commerciële softwareleveranciers en de inspraakprocedure op de standaard ondoorzichtig is. Belangrijkste kritiek op het initiatief is dat het geen meerwaarde biedt boven de reeds gevestigde standaard IFC.

Meer info:

BCF

~ BIM Collaboration Format

Een BIM model is een representatie van een bouwwerk. In zo’n model zit data van verschillende bouwpartijen. Middels clashdetectie (zie clashdetectie) is het mogelijk om fouten in een model te vinden. De laatste jaren is gebleken dat het communiceren over deze fouten een vak apart is. Een specifiek object kan worden gecommuniceerd en gedeeld met partners via IFC, maar een specifieke ‘clash’ moet omschreven worden via de telefoon of met screenshots. Daarom is BCF ontwikkeld.

BCF is ontwikkeld om ‘issues’ van een BIM model te communiceren. Belangrijkste ontwikkelaars zijn de softwareleveranciers Tekla en DDS. BCF is een afsprakenset over hoe issues worden uitgewisseld. Het bestaat uit 3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM model waar het issue over gaat.

Dankzij BCF kunnen ook ‘issues’  van een model eenvoudig  en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleind.

BCF is een relatief jong initiatief, maar de adaptatie groeit snel. Naar verwachting zal deze standaard de markt dus snel veroveren. BuildingSMART international is bezig om BCF tot een internationale data standaard te maken.

Meer info:

IFC

~ Industry Foundation Classes

De Industry Foundation Classes (IFC) standaard is een neutrale en open specificatie van bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan. Door samen af te spreken hoe men bijv. een muur beschrijft in een bestand (file of database) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle anderen. Een probleem wat IFC nog wel heeft is dat er verschillende methoden bestaan om bijv. een muur te beschrijven. Dit kan bijv. als proxy, als WallStandardCase of als Wall, daarnaast kan de vorm van objecten op vele wijzen beschreven worden, handig bij wegschrijven, maar uitermate lastig om alle varianten te ondersteunen bij import. Dit is soms hinderlijk voor eenduidige uitwisseling of deling van de informatie.

IFC is ontwikkeld door BuildingSMART international (non-profit) en is een veelgebruikt formaat voor uitwisseling van (specifieke) gebouwmodellen. De IFC specificatie is open en vrij beschikbaar. IFC is in 1997 gestart als verdere ontwikkeling op een standaard die vanaf 1985 is ontwikkeld.

Meer info: