BSDD

Nog in te vullen…

CB-NL

Nog in te vullen….

BIM Quickscan

De BIM Quickscan is een door TNO ontwikkelde en beheerde vragenlijst om eenduidig en objectief inzicht te krijgen in het niveau en de verbeterpunten voor werken met BIM bij een bedrijf.

De quickscan kan door een bedrijf zelf afgenomen worden (de ‘selfscan’) maar men kan ook kiezen om een gecertificeerde adviseur in te huren. Een bedrijf krijgt eenduidig en helder inzicht in haar sterke en zwakke punten bij werken met BIM. Hieruit kan een advies voor verbetering volgen.

De BIM Quickscan is verdeeld in vier hoofdstukken: (1) Organisatie en Management, (2) Mentaliteit en Cultuur, (3) Informatiestructuur en Informatiestromen, (4) Techniek en Toepassing. Resultaten worden weergegeven op deze hoofdstukken en op aspecten als: Strategie, Organisatie, Resources, Partners, Mentaliteit werknemers, Cultuur, Opleiding, Informatiestromen, Gebruik van open standaarden en gebruik van Tools.

De BIM Quickscan is vooral bedoeld voor bedrijven die reeds bezig zijn met BIM. Het is minder geschikt voor bedrijven die willen starten met BIM.

Meer info:

open source BIM Collective

~ Open Source Building Information Modeling Collective

Het open source BIM collectief is een verzameling van mensen en projecten rond open source softwareontwikkeling voor BIM toepassingen.

De mensen achter de projecten binnen het collectief willen samenwerken op gebieden waar dat kan. Op die manier worden algemene zaken als hosting, dataverkeer, marketing, juridische vragen, enz… efficiënter en effectiever aangepakt. Ook kunnen relatief kleine softwarebouwers op deze manier meer impact creëren in de sector.

Het open source BIM collectief stuurt ook aan op integratie tussen de deelnemende projecten. Zo werken een rekenkern, een databaseserver en een viewer bijvoorbeeld samen om te komen tot één geïntegreerde oplossing.

Verder is er speciale aandacht voor interoperabiliteit (open standaarden) kwaliteit & vrijheid van software en innovatie van de bouwsector. Bekendste projecten die onderdeel uitmaken van het collectief zijn ‘open source BIMserver.org’ en ‘de BIM Surfer WebGL viewer’. Het collectief is internationaal georiënteerd en groeiende.

Meer info:

Objectbibliotheken

Er is veel verwarring over objectenbibliotheken. Vaak is het een verzameling van informatie (bibliotheek) waarin verschillende dingen kunnen staan. Sommige bibliotheken bevatten producten die te koop zijn; anderen alleen ‘concepten’ die nog geen ingevulde eigenschappen hebben maar alleen een lijst met mogelijke eigenschappen bevatten.

De consensus op dit moment is dat objectbibliotheken daar juist tussenin zitten. In een objecten bibliotheek staan objecten met eigenschappen ingevuld, maar zonder specifieke leverancier of fabrikant.

Open Source Building Information Modelserver (BIMserver.org)

Het BIMserver.org project levert open source software waarmee mensen zelf hun eigen BIMserver kunnen inrichten. Het is dus software en geen hardware.

Het open source BIMserver initiatief is gestart in 2008 maar door de laagdrempelige open source inzet groeit het snel. Visie van het sturende team is om een stabiel, open platform te maken waar iedereen extensies, plug-ins en uitbreidingen op kan bouwen. Wereldwijd wordt deze software, mede daarom, steeds vaker ingezet.

Het BIMserver.org initiatief richt zich duidelijk niet op eindgebruikers, maar op softwareontwikkelaars (die consequent ‘magiers’ genoemd worden)

Meer info:

IFD Library

Enkele jaren geleden zijn een aantal partijen gestart met het opstellen van afspraken voor uitbreiding van elementen in IFC. Samen zijn ze ondertussen bezig om een hele bibliotheek aan bouwkundige concepten te verzamelen. Bouwkundige concepten zijn bijv. gipskartonplaten, scharnieren, enz.. Het gaat hier dus om bouwkundige elementen die ‘concepten’ worden genoemd en die geen specifieke leverancier, noch geometrie bezitten. Ook hebben ze het aantal eigenschappen (properties) van bepaalde vaste IFC elementen zoals ‘deur’ uitgebreid.

Deze verzameling hebben ze in een zgn. bibliotheek gezet wat ze de ‘IFD library’ noemen. Deze bibliotheek wordt nog steeds aangevuld en de concepten (die fysiek op een server in Noorwegen staat) zijn te bekijken via een webservice-interface. De verwachting is dat geld gevraagd gaat worden per bezoek aan de bibliotheek, maar hier worden geen uitspraken over gedaan.

Uiteindelijk zal er in de bouw gewerkt worden met objectbibliotheken waar specifieke objecten (wel leveranciergebonden en wel met geometrie) in zullen staan. Er komen dan diverse producten die zijn beschreven volgens het beschreven ‘concept’ uit de IFD library. Een scharnier van leverancier A heeft een max. belasting die ‘maxNm’ wordt genoemd. Omdat leverancier B met zijn eigen bibliotheek hetzelfde ‘concept’ gebruikt voor een scharnier legt ook hij de max. belasting vast in ‘maxNm’ en zijn deze objecten onderling te vergelijken. De ‘concepten’ uit de IFD library worden dus gebruikt als een vertaling/relatie tussen verschillende specifieke objectbibliotheken.

Meer info: 

Clash/collision detectie

Omdat veel partijen allemaal (vaak tegelijkertijd) een onderdeel van het complete gebouwmodel uitwerken, kan het zijn dat verschillende partijen onafhankelijk van elkaar een oplossing ontwikkelen die niet past met de ander. Het klassieke voorbeeld is een grote installatieleiding die op dezelfde plek moet komen als een constructief element. Door het samenvoegen van de losse 3D modellen van de constructeur en installateur kan snel en helder gezien worden of er ‘clashes’ zijn. In het algemeen wordt dit als hét grote voordeel van werken met 3D gezien. Dit noemt met ‘clash detectie’  of ‘collision detection’.

Bij complexe bouwwerken (met complexe installaties en constructies) ligt het echter niet voor de hand om deze controle handmatig te doen. Daarom is er software op de markt die dit soort ‘clashes’ geautomatiseerd kan ontdekken. Voor veel mensen is dit het argument om te gaan werken met BIM.

Meest bekende softwaresystemen waarmee clash detectie mogelijk is, zijn Navisworks, Tekla BIMsight en Solibri.