GeoBIM

~ Geografische Bouw Informatie Modellen

Een BIM model kan los staan van een locatie. Om een BIM model op een kaart te laten zien dient een locatie te worden opgeslagen in of bij het BIM model. Er zijn mensen die dit dan een ‘GeoBIM’ noemen.

Een complexere vorm van GeoBIM is de integratie van geoinformatie zoals leidingen, wegen, gebieden met BIM informatie. Er zijn mensen die deze integratie verstaan onder de term ‘GeoBIM’. Integratie van deze gebieden heeft plaats gevonden in de vorm een ADE voor CityGML.

Meer info:

gbXML

~ Green Building eXtensible Markup Language

De Green Building XML (gbXML) specificatie legt afspraken vast over gebouw-eigenschappen die betrekking hebben op duurzaamheid. Denk hierbij aan elementen als ‘airFlow’, ‘ airLoop’, ‘temperature’, enz…

Het is een specificatie die technisch uitgedrukt wordt in de XML standaard.

gbXML is gestart in 1999 door ‘Green Building Studio, Inc’. De ontwikkeling werd destijds onder andere betaald door de ‘California Energy Commission PIER Program’. Sinds 2009 is de officiële naam aangepast naar ‘Open Green Building XML Schema’ en wordt het beheer gedaan door een non-profit stichting waar een aantal softwareleveranciers in het bestuur zitten.

Meer info:

Collada

~ COLLAborative Design Activity

Collada is een open standaard voor de beschrijving van 3D data.Van oorsprong komt deze standaard van Sony (gebruikt voor playstation). Omdat Google deze standaard veel gebruikt (het is de kern van alle 3D objecten in Google Earth en een belangrijk onderdeel van Google Sketchup) is het gebruik van Collada sterk toegenomen. Collada richt zich enkel op 3D data, dus los van bijvoorbeeld bouwkundige context.

De standaard wordt beheerd door de (non-profit) Khronos groep die gespecialiseerd zijn in open standaarden voor media.

Meer info:

COBie

~ Construction Operations Building Information Exchange

Cobie is een informatie-uitwisseling specificatie voor de levering van informatie die nodig is door facility managers (gedurende de hele life cycle van een gebouw).

De informatie in COBie bestand kan ook gevonden worden in een IFC model. Een IFC model bevat meer informatie; een COBie bestand is een filter over IFC. Technisch wordt COBie beschreven in XML waardoor het eenvoudig te openen is in bijvoorbeeld MS Excel.

COBie is een standaard die wordt beheerd door BuildingSMART Alliance (VS) en is het bekendste onderdeel van een hele groep van …ie standaarden. Zo zijn er ook LCie, WALLie, ELie, QTie, Spie, enz….

Sinds 2009 is COBie een officiële MVD voor facility management van BuildingSMART International.

Meer info:

Clash/collision detectie

Omdat veel partijen allemaal (vaak tegelijkertijd) een onderdeel van het complete gebouwmodel uitwerken, kan het zijn dat verschillende partijen onafhankelijk van elkaar een oplossing ontwikkelen die niet past met de ander. Het klassieke voorbeeld is een grote installatieleiding die op dezelfde plek moet komen als een constructief element. Door het samenvoegen van de losse 3D modellen van de constructeur en installateur kan snel en helder gezien worden of er ‘clashes’ zijn. In het algemeen wordt dit als hét grote voordeel van werken met 3D gezien. Dit noemt met ‘clash detectie’  of ‘collision detection’.

Bij complexe bouwwerken (met complexe installaties en constructies) ligt het echter niet voor de hand om deze controle handmatig te doen. Daarom is er software op de markt die dit soort ‘clashes’ geautomatiseerd kan ontdekken. Voor veel mensen is dit het argument om te gaan werken met BIM.

Meest bekende softwaresystemen waarmee clash detectie mogelijk is, zijn Navisworks, Tekla BIMsight en Solibri.

CityGML

~ City Geographical Markup Language

CityGML kan gezien worden als de IFC voor steden. CityGML is een set van afspraken over hoe leidingen, gebouwen, wegen, bruggen, enzovoort beschreven moeten worden in stedelijke context.

Informatie over gebouwen valt tegenwoordig onder de term ‘BIM’. Informatie over gebieden en ondergrond is opgeslagen in Geografische Informatie Systemen (GIS). De laatste tijd is er steeds meer behoefte om gebouw informatie en gebiedsinformatie te koppelen en/of onderling uit te wisselen. Daarom heeft de GIS wereld CityGML ontwikkeld. CityGML is een open standaard voor de beschrijving van een stad.

Omdat dit initiatief uit de GIS-wereld komt is de onderliggende technologie erg verschillend van IFC. CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde Application Domain Extensions oftewel: ADE’s). Er bestaat ook een BIM-extensie om detailinformatie van gebouwen in CityGML te beschrijven.

Meer info:

BuildingSMART Alliance

De BuildingSMART alliance is één van de zogenaamde lokale chapters van BuildingSMART international. BuildingSMART alliance is het chapter voor de regio Noord Amerika (incl. Canada). Door de naamgeving kan dit nogal eens voor verwarring zorgen. Dit is tevens het enige chapter wat zich naast IFC ook nog op andere BIM-gerelateerde initiatieven richt zoals COBie.

Meer info:

BuildingSMART international

Nieuwe naam voor IAI. BuildingSMART international is een organisatie die onder andere de standaarden IFC, BCF, mvdXML en IDM beheert. Men zorgt voor doorontwikkeling (nieuwe versies) van de standaarden. Naast IFC en IDM houdt het zich ook bezig met IFD, MVD en nieuwe standaarden zoals BCF. Sinds de naamswijziging ook steeds actiever op gebied van promotie voor werken met deze standaarden of zoals ze het zelf noemen: het BuildingSMART gedachtegoed.

BuildingSMART international kent verschillende zogenaamde lokale ‘chapters’. Dit zijn regionale groepen die BuildingSMART international vertegenwoordigen in een bepaalde regio. Ook voor Nederland (of eigenlijk Benelux) bestaat een dergelijk chapter.

Meer info:

BIR

~ Bouw Informatie Raad

De Bouw Informatie Raad is een door zichzelf in het leven geroepen raad die zich sterk maakt voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. De leden zijn op hoog management niveau werkzaam bij grote bouwondernemingen, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, enz. Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad – dus niet namens hun werkgevers. Het secretariaat van de BIR ligt bij CURNET.

De BIR richt zich op het vaststellen van de algemene afsprakenstelsels om de open standaarden te realiseren die nodig zijn voor BIM. De BIR regisseert vooral de door CURNET ondersteunde initiatieven zoals COINS, VISI, en bijvoorbeeld CB-NL.

Volgens het strategisch plan is de BIR klaar als ‘éénvijfde van de projecten met BIM wordt uitgevoerd’. Inmiddels is besloten dat de BIR ook na het bereiken van die doelstelling zal blijven bestaan.

Meer info:

BIG BIM, little bim

Dankzij het boek ‘BIG BIM, little BIM’ (ISBN 978-0-9795699-0-6) is er in Nederland de laatste jaren een besef gekomen dat de term ‘BIM’ op te delen is in verschillende soorten en niveaus (zie ook BIM Quikcscan).

Het boek heeft een onderscheid gemaakt tussen werken met BIM software binnen het eigen bedrijf (‘little BIM’) en het uitwisselen van BIM modellen en BIM data tussen verschillende partijen in de keten (‘BIG BIM’). Bij little BIM ligt de focus op het verbeteren van interne bedrijfsprocessen; bij BIG BIM ligt de focus op verbeteren van efficiëntie in de keten.

Vanzelfsprekend kan iedereen beginnen met little BIM door software te kopen (incl. opleiding en dergelijke), maar is de sprong naar ‘BIG BIM’ een flinke stap. Het ‘samen BIMmen’  in de keten is immers moeilijker dan alleen. Er zijn met little BIM vele voordelen te behalen (efficiëntieverbetering bij individueel bedrijf) en is het (volgens het boek) een voorwaarde om de overstap naar BIG BIM te maken.

Meer info: