COINS

Termen > COINS

~ Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen

COINS is een initiatief om te komen tot een standaard aanpak (werkmethodiek) om verschillende data aan elkaar te knopen. Het gaat COINS vooral om informatie management. Voor informatie-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van bestaande initiatieven en standaarden.

COINS bestaat uit een kernmodel wat kan worden uitgebreid met modules. De meest gewaardeerde module van de COINS methodiek is dat eisen en wensen (van de opdrachtgever) op een gestandaardiseerde manier kunnen worden gekoppeld met de voorgestelde oplossingen (van de opdrachtnemer).

COINS zit in de procedure om een ISO standaard te worden.

Meer info:

Category: