GeoBIM

Termen > GeoBIM

~ Geografische Bouw Informatie Modellen

Een BIM model kan los staan van een locatie. Om een BIM model op een kaart te laten zien dient een locatie te worden opgeslagen in of bij het BIM model. Er zijn mensen die dit dan een ‘GeoBIM’ noemen.

Een complexere vorm van GeoBIM is de integratie van geoinformatie zoals leidingen, wegen, gebieden met BIM informatie. Er zijn mensen die deze integratie verstaan onder de term ‘GeoBIM’. Integratie van deze gebieden heeft plaats gevonden in de vorm een ADE voor CityGML.

Meer info:

Category: