ifcXML

Termen > ifcXML

~ Industry Foundation Classes eXtensible Markup Language

Als een gebruiker van BIM software een model exporteert naar IFC, dan gebeurt dat meestal in een zogenaamd ‘step’ bestand. Bij het openen van een dergelijk model in een teksteditor zoals ‘notepad’  of ‘wordpad’ zal de gebruiker een tekstfile zien met regelnummers en verwijzingen. Ook zijn de objecttypes zoals ‘WallStandardCase’ zichtbaar. Door verwijzingen van regelnummers kan de computer een heel IFC model opbouwen.

Een ifcXML file bevat inhoudelijk exact dezelfde IFC data. Het opgebouwde model zal in de computer dan ook tot hetzelfde resultaat leiden. Enige verschil is de manier waarop de data beschreven is. Bij openen van een ifcXML bestand in ‘notepad’  of ‘wordpad’ zal men geen regelnummers zien, maar een computertaal met haakjes zoals ‘<’ en ‘>’. Waar bij een step-bestand van IFC de objecttypes in hoofdletters werden geschreven aan het begin van de regel, staan deze data bij een ifcXML bestand tussen dergelijke haakjes.

De manier waarop de IFC data is beschreven (de syntax) is dus anders, maar de inhoud van de IFC data is hetzelfde. Deze verschillende manieren van beschrijven zijn mogelijk gemaakt om softwareleveranciers meer mogelijkheden te geven om IFC te ondersteunen. Beide manieren van beschrijven hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Geen van beiden methoden is ‘de beste’. Meestal wordt de step methode gebruikt omdat deze de bron is en de kleinste bestanden oplevert.