IPD

Termen > IPD

~ Integrated Project Delivery

IPD is een samenwerkingsvorm (contractvorm) waarin de drie belangrijkste partijen (opdrachtgever, architect, aannemer) al voor het opstellen van een programma van eisen een overeenkomst aangaan. Belangrijk uitgangspunt bij IPD is dat de partners geen claims bij elkaar gaan leggen en samen zowel winst als verlies delen. Hiermee wordt integraal ontwerpen en bouwen gestimuleerd.

IPD is ontstaan vanuit de technische mogelijkheden van BIM en BIM heeft dan ook standaard een belangrijke plek in een IPD contract.

Er zitten ook gevaren aan IPD. De top 3:

  • Een IPD is als een regeerakkoord. Je tekent een contract zonder precies te weten wat er uit komt.
  • De no claims clausule is gebaseerd op vertrouwen. Als partijen elkaar in de praktijk niet vertrouwen zal dit problemen opleveren.
  • Tijdens het project ontstaan vaak meningsverschillen of een wijziging onderdeel uitmaakt van het projectbudget of het ‘voorbereidings’budget.

Er zijn in de praktijk duidelijk voordelen aan IPD (meer dan ooit hebben architect en aannemer zeggenschap over het project), maar dus ook duidelijk nadelen.

IPD is op dit moment vooral toegepast in de Verenigde Staten. Een juridische variant voor de EU en/of Nederland is er nog niet.

Meer info:

Category: