MVD

Termen > MVD

~ Model View Definition

Een ‘model view’ is de manier waarop een bepaalde gebruiker (of softwaretoepassing) naar een (deel van een) modelschema kijkt.

De volledige IFC definitie bevat zo’n 900 verschillende afspraken voor het vastleggen van data van een gebouw. Voor bepaalde toepassingen is het helemaal niet noodzakelijk om ál die afspraken te hanteren In andere toepassingen wil men juist graag net iets meer vastleggen (en vaak is het een combinatie). Een constructeur bijvoorbeeld kan volstaan met alleen de constructieve afspraken van IFC en de energieadviseur met alleen de afspraken over ruimtes (ifcSpaces), maar wil wel graag zeker weten dat ook data aanwezig is van bepaalde eigenschappen die in ‘normaal IFC’ niet verplicht zijn.

Om dit soort specifieke situaties te ondersteunen zijn zgn. Model View Definitions ontwikkeld. Dit kan dus gezien worden als een soort van IFC plus/min; ook wel een ‘dialect’  van IFC genoemd. Een aantal veel voorkomende van dit soort ‘filters’ zijn vastgelegd in een definitie: een MVD. Dit is veelal een afsprakenset waarin beschreven staat wat (op IFC schema niveau) de eisen zijn bij een bepaalde kijk op een IFC model. Momenteel bestaan er niet zo veel van deze MVD’s. Vooral de MVD’s ‘Architectural view’ en ‘Coördination view’ worden veel gebruikt.

Belangrijk is dat het hier gaat om beperking en uitbreiding van het IFC afsprakenstelsel (het IFC schema) en niet over een specifiek gebouwmodel wat beschreven is in IFC (de data).