Open Source Building Information Modelserver (BIMserver.org)

Termen > Open Source Building Information Modelserver (BIMserver.org)

Het BIMserver.org project levert open source software waarmee mensen zelf hun eigen BIMserver kunnen inrichten. Het is dus software en geen hardware.

Het open source BIMserver initiatief is gestart in 2008 maar door de laagdrempelige open source inzet groeit het snel. Visie van het sturende team is om een stabiel, open platform te maken waar iedereen extensies, plug-ins en uitbreidingen op kan bouwen. Wereldwijd wordt deze software, mede daarom, steeds vaker ingezet.

Het BIMserver.org initiatief richt zich duidelijk niet op eindgebruikers, maar op softwareontwikkelaars (die consequent ‘magiers’ genoemd worden)

Meer info:

Category: