Open Standaard

Termen > Open Standaard

Een standaard is een afspraak (of een verzameling van afspraken) die door vele mensen gebruikt en gerespecteerd wordt. Verschillende softwarepakketten maken hun interne database allemaal op een eigen manier. Vaak omdat die software voor een specifiek doel gemaakt is zoals energieberekeningen, architectonische ontwerpen, constructieve berekeningen, enz.. In plaats van dat alle softwarepartijen een vertaling moeten maken met alle andere softwarepakketten hoeven ze alleen maar een import en export functie te hebben voor één set van afspraken. Door samen af te spreken hoe men bijvoorbeeld een muur  beschrijft in een bestand (file) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle andere softwarepakketten die dezelfde afspraak respecteren.

Een standaard is open als de definitie ervan (de afspraken die gemaakt zijn en documentatie) vrij beschikbaar is voor iedereen. Volgens Europese richtlijnen betekent ‘vrij beschikbaar’ veelal ‘gratis’, of in elk geval ‘tegen verwaarloosbaar lage kosten’. Ook moet de inspraakprocedure en besluitvorming rond wijzigingen van de standaard volledig transparant en democratisch zijn om het een ‘open’ standaard te kunnen noemen.

Als een set afspraken niet breed wordt gebruikt is het geen ‘standaard’ en spreekt men van een ‘uitwissel-model’ of afsprakenset.

Category: